مطالعه شیوع سرمی لیشمانیوز احشائی در سگ های ولگرد اطراف شهرستان مرند (آذربایجان شرقی) بروش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم (IFAT) در سال 87-86 و اهمیت بهداشتی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند, گروه پاتوبیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, گروه پاتوبیولوژی

3 سازمان دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

کلیدواژه‌ها