تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل با استفاده از روش RT-PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, آزمایشگاه رفرانس ORT

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, دانشکده دامپزشکی

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی, گروه تحقیق و تشخیص بیماریهای طیور

کلیدواژه‌ها