مطالعه آناتومی و تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) تاندون ها و لیگامانهای ناحیه کف پایی مفصل قلمی-بندانگشتی شتر مرغ (Struthio camelus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی, گروه رادیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی, گروه علوم پایه

3 دانشگاه تهران, دانشکده پزشکی, گروه رادیولوژی

4 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه رادیولوژی

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

کلیدواژه‌ها