مطالعه بوم شناختی (اکولوژیک) کیست هیداتید در انسان، گوسفند و بز در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه اپیدمیولوژی و بیماریهای مشترک

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

4 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, اداره مبارزه با بیماریهای واگیر

5 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها