بررسی اهمیت اقتصادی آلودگی های انگلی نشخوارکنندگان در کشتارگاه صنعتی شهرستان میانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه, دانشکده دامپزشکی

2 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه انگل شناسی

3 دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت و مواد غذایی

4 سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی

کلیدواژه‌ها