بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره اتانلی گیاه دارویی Artemisis sieberi Basser subsp.sieberi در منطقه اینچه برون شمال شرق استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, گروه علوم گیاهی

2 دانشگاه علوم پزشکی گلستان, گروه باکتری شناسی پزشکی

کلیدواژه‌ها