بررسی تغییرات زمان دو برابر شدن، نرخ ویژه رشد و ضریب تزاید سلول کلیه نوزاد همستر با تغییر میزان مکمل های غذایی موجود در محیط کشت با روش تاگوچی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 موسسه واکسن و سرم سازی رازی- بخش تب برفکی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - دانشکده فنی و مهندسی

4 دانشگاه کاشان-دانشکده مهندسی - گروه مهندسی شیمی

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده تحصیلات تکمیلی

چکیده

کشت سلول برای تولیدات بیولوژیکی و دارویی علی الخصوص دارو های دامی اهمیت ویژه ای دارد این تحقیق(کشت سلول) در شرایط کشت سوسپانسیون ، انجام شده است. با استفاده از این روش طراحی آزمایش سعی بر بهینه سازی محیط کشت مورد استفاده در پژوهش شد.با توجه به تعداد سلول نهایی، ضریب تزاید و زمان دو برابر شدن و نرخ ویژه رشد هر آزمایش محاسبه گردید و در باره اهمیت هرکدام از مکمل های غذایی و اثر آن ها بر روی سلول کلیه نوزاد همستر(BHK) اعمال نظر شده است.هرچه تعداد سلول نهایی بیشتر باشد در نتیجه زمان دو برابر شدن کمتر و نرخ ویژه رشد بیشتر می شود،که حاصل تمامی این ها باعث می شود کشت سلول بهره وری بیشتری داشته باشد.بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید ، هدف از این تحقیق بررسی بر روی تاثیر مکمل های غذایی مختلف موجود در محیط کشت بر رشد و تکثیر سلول کلیه نوزاد همستر(BHK )متمرکز شده است. در فرآیند کشت سلول نتایج بدست آمده نشان دهنده بهبود رشد و تکثیر سلول‌‌ها شد. افزایش تعداد سلول به صورت کلی و در این پژوهش سلول BHK موجب تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر داروهای بیولوژیک می شود.میزان سرم اضافه شده در محیط کشت در این روش (10%) بیشترین تاثیر مثبت بر روی ضریب تزاید ، زمان دو برابر شدن و نرخ ویژه رشد را دارد و هم چنین افزایش میزان اسید های آمینه(12 گرم در هر لیتر) تاثیری بر روی ضریب تزاید ، زمان دو برابر شدن و نرخ ویژه رشد ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 اسفند 1398