دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-131 (بهار و تابستان) 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. بررسی ترکیبات شیمیایی، فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس برگ گیاه بومادران (Achillea millefolium) و مقایسه با آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های شیمیایی

صفحه 1-12

آسیه احمدی؛ مجید غلامی آهنگران؛ مصطفی فغانی؛ محمد سجاد انصاری چهارسوقی؛ زهرا صافی زاده


11. ژنوتایپینگ ویروس برونشتی عفونی پرندگان در گله های گوشتی استان اردبیل در سال 2016

صفحه 119-129

سمیرا ذاکری؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محمد رضا ذولفقاری؛ محمد سلیمانی؛ علی یوسف زاده کلخوران؛ امیر مدیری همدان