دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. تعیین تنوع ژنتیکی باکتری‎ها در شکمبه بز با استفاده از توالی یابی 16S rRNA

صفحه 1-10

سید مهدی اصحابی؛ محمد چمنی؛ کاوه جعفری خورشیدی؛ مهدی امین افشار


11. جداسازی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس از جوندگان دامداری‌های آلوده در استان خوزستان

صفحه 109-119

رحمن لونی؛ نادر مصوری؛ کیوان تدین؛ روح اله کشاورز؛ شمس الدین قائمی؛ شجاعت دشتی پور؛ محمد محمد طاهری


12. شناسائی و جداسازی قارچ های شکمبه گاو سیستانی در زابل

صفحه 121-130

الهام درخشانی؛ محمد رضا دهقانی؛ محمد چمنی