دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-73 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. مطالعه بیماری‌های باکتریایی مزارع تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین کمان در استان مازندران

صفحه 1-11

مهدی سلطانی؛ مریم حاضری؛ عیسی شریف پور؛ سید سعید میر زرگر؛ پولین شهره


3. جستجوی ویروس بلوتانگ در شتر‌های یک کوهانه‎ی کشتار شده در نجف‌آباد (مرکز ایران) با روش RT-PCR

صفحه 23-30

محمدرضا محزونیه؛ مهدی سلیمی؛ عارفه گلستان فر؛ سید محمد علی حسینی نسب


5. بررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز در گوساله‌های مبتلا به تیلریوز

صفحه 39-48

محمد رضا مخبر دزفولی؛ صمد لطف اله زاده؛ سیروس صادقیان؛ زهره افتخاری؛ جواد عباسی


گزارش موردی

8. گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی

صفحه 69-74

شاهرخ شیرازی؛ فرهاد بهادری؛ طیبه السادات مصطفایی؛ هومن رونقی؛ میر محسن حسینی قمی