دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-97 (شماره تکمیلی) 
8. نقش GnRH بر بلوغ تخمک و تکامل رویان‌های تولید شده داخل آزمایشگاه در گونه گاو

صفحه 49-57

آیدین رحیم طایفه؛ فرید حیدری؛ فرامرز قراگوزلو؛ مجید محمد صادق


10. مقایسه اثر شکل فیزیکی خوراک( پلت و آردی ) بر عملکرد پرواری بره‌های نر کردی

صفحه 69-77

کامبیز کامکار؛ نجفقلی دبیری؛ نیما ایلا؛ ابوالقاسم لواف


11. مطالعه آسیب شناختی ضایعات قلبی در گاو‌های کشتاری استان قزوین

صفحه 79-84

کاوه کشاورز صفیئی؛ فریبرز معیر؛ فرهنگ ساسانی؛ علی کاظمی؛ حسین نوروزی؛ محمود توحیدی مقدم