دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1389، صفحه 91-181 

مقاله کوتاه

2. بررسی شیوع سنوروس سر برالیس در گوسفندان کتشارگاه شهرستان بابل 1387

صفحه 97-99

محمدرضا یوسفی؛ محدثه ابوحسنی؛ سیدمحمد حسینی؛ شیلا امیدظهیر


مقاله پژوهشی (اصیل)

3. تشخیص میزان آلودگی به عامل بیماری لکوزگاوی BLV در گاوها شیری هلشتاین به کمک تست DNA

صفحه 101-106

مهدی خسروی؛ امیررضا پریزاده؛ محمدرضا نصیری؛ احسان باقرپور


7. بررسی آلودگی ماهیان تالاب چغاخور استان چهار محال و بختیاری با انگل Lernaea cyprinacea (Linnaeus 1758)

صفحه 129-134

مهدی رئیسی؛ مهسا انصاری؛ سعید یوسف پور؛ فیروز فدائی فرد؛ مهران مهدی پور


10. مطالعه روند تغییرات OPG در کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه Arbor Acres

صفحه 149-153

سیدشاپور رضاشجاعی؛ پیام حقیقی خوشخو؛ رامین حاجی خانی؛ محمدرضا صرافها


11. اعتبارسنجی دستگاه گلوکومتر Easy Gluco در سنجش میزان گلوکز خون در طب اسب

صفحه 155-159

میثم تهرانی شریف؛ سهیل جعفرطهرانی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ سوگند مشفقی


12. بررسی علل و میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با شمارش سلول های سوماتیک در گاومیش های آذری

صفحه 161-167

رضا وجدی حکم آباد؛ مهران فرهودی مقدم؛ مجید محمد صادق؛ حمید میرزایی؛ منصور خاکپور


14. اثرات مصرف مزمن اپیوئیدها (مرفین) بر روی رشد و مخاط روده ای در موش سوری

صفحه 176-181

سعید حبیبیان؛ محمد زمانی احمد محمودی؛ محمد شادخواست؛ احسان خاکسار؛ محسن رشیدی؛ بیژن ضیایی