دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 45-98 (تابستان) 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. بررسی اثر آمیخته گری بر کیفیت سفره پشم و فولیکول های مولد پشم

صفحه 45-50

طرلان فرهوش؛ جلیل شجاع؛ حمیدرضا انصاری رنانی؛ جابر داوودی


2. بررسی آلودگی به انگل های کرمی دستگاه گوارش و محوطه بطنی ماهیان بومی سد ارس

صفحه 51-57

سعید صدیق اعتقاد؛ یعقوب غره داغی؛ سعید کهنمویی؛ سیاوش قوامی؛ جاوید مرتضوی


5. بررسی هیستولوژیک اثرات گیاه بابا آدم بر التیام زخم های جلدی در رت

صفحه 73-80

رضا صداقت؛ فرج الله ادیب هاشمی؛ محمدرضا محمدی ملایری؛ علیرضا مهاجرانی؛ سید امین لطفی


7. تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل با استفاده از روش RT-PCR

صفحه 89-93

سید علی پوربخش؛ عباس اشتری؛ رضا ممیز؛ فاطمه عشرت آبادی


8. آنالیز شیر مخزن کل 57 گاوداری اطراف تهران

صفحه 94-98

امیر ابراهیمی؛ مهران فرهودی مقدم؛ پرویز تاجیک؛ قاسم اکبری