دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-99 (بهار و تابستان) 

مقاله مروری

1. مروری بر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در پرندگان وحشی غیرآبزی

صفحه 1-14

محمدحسین فلاح؛ نجمه معتمد؛ عبدالحمید شوشتری؛ آرش قلیانچی لنگرودی


8. کلونینگ و بیان ژن NP ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در اشریشیاکلی

صفحه 81-89

امین جایدری؛ مسعود رضا صیفی آبادی شاپوری؛ مسعود قربانپور نجف آبادی


مقاله کوتاه

9. مطالعه هپاتیت E ویروسی در مرغان تخمگذار در استان اصفهان

صفحه 91-98

عزت اله فتحی هفشجانی؛ مجید غلامی آهنگران؛ مهدی طاهری جزی