تماس با ما

آدرس پستی :

گرمسار- خیابان دانشجو – دانشگاه آزاد اسلامی- صندوق پستی- 3581631167ساختمان پژوهش -طبقه4 - دفتر نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی

 ایمیل: vet.microbiol@yahoo.com

شماره تلفن :34207722-023 خانم ایزدخواه


CAPTCHA Image