اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 189
تعداد پذیرش 53
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 39

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 300
تعداد مشاهده مقاله 40588
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28805
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 208 روز
درصد پذیرش 28 %