اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 180
تعداد پذیرش 50
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 39

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 293
تعداد مشاهده مقاله 35071
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25529
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
درصد پذیرش 28 %