فرایند پذیرش مقالات

-   ابتدا کلیه مقالات توسط سردبیر و هیئت سردبیری مجله مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که مقاله از حداقل شرایط لازم برخوردار باشد جهت داوری به متخصصین صاحب صلاحیت در حوزه مربوطه ارجاع می گردد. داوری در این نشریه از نوع دو سو کور (Double Blind) می باشد. در صورت عدم برخورداری از شرایط لازم در ارزیابی اولیه، نتیجه ظرف مدت 10 روز به نویسنده  مقاله اعلام می گردد و در صورت تایید اولیه، نتیجه داوری نهایی ظرف مدت 90 روز کاری اعلام می گردد. در صورتی که اعلام نتایج داوری ظرف این مدت امکان پذیر نباشد نویسنده می تواند 3 داور مجرب از سایر مراکز دانشگاهی جهت تکمیل و تسریع روند داوری معرفی نماید. تنها ایمیل آکادمیک افراد جهت داوری قابل پذیرش است. سردبیر در انتخاب یا رد داوران پیشنهادی اختیار تام دارد.

- رعایت فرمت تدوین مقالات طبق دستورالعمل نشریه جهت انجام بررسی اولیه، داوری و نمایه شدن الزامی است.

 -  پس از اخذ نظر داوران و بررسی توسط دبیر موضوعی، در صورت ارزیابی مثبت داوران مقاله جهت اصلاح برای نوبسنده (گان) ارسال می گردد. در غیر این صورت مقاله قابل پذیرش نمی باشد. در صورت اختلاف نظر داوران، نتیجه بررسی به داور مرجع صاحب صلاحیت جهت تصمیم گیری نهایی ارجاع داده می شود.

-  نویسندگان باید به تمامی سوالات داوران به دقت پاسخ داده و اصلاحات مورد درخواست را به انجام برسانند. جهت تسریع روند بررسی بهتر است تغییرات اعمال شده در متن با تغییر رنگ (هایلایت زرد) مشخص گردد.
- در صورت نیاز، مقاله اصلاح شده دوباره برای داوران مربوطه و بررسی نهایی ارسال می گردد و در نهایت نظرات دریافتی در هیات تحریریه یا هیات دبیران مطرح می‌شود.

  •  مقالات پذیرفته شده ای  که برای نمایه الکترونیکی آماده شده اند برای تایید نهایی به نویسنده ارجاع می شوند که می بایست حداکثر ظرف 72 ساعت مورد بررسی و تایید قرار گیرد. انجام اصلاحات علمی و گسترده در این مرحله امکان پذیر نمی باشد.