اخبار و اعلانات

تغییر مدیر مسئول

به استناد مجوز شماره 73/49176/ص مورخ 400/8/11، شانزدهمین کمیسیون تخصصی نشریات علمی ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری، با انتصاب آقای دکتر مجید محمد صادق به عنوان مدیر مسئول جدید نشریه موافقت شد.

مطالعه بیشتر