دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 25، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-157 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم پارووم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده

صفحه 75-90

پرویز شایان؛ زینب اصغری؛ الهه ابراهیم زاده؛ زهرا امیدیان؛ فیصل ضرغامی


5. بررسی شیوع گونه‌های مالاسزیا در دام‌های اهلی

صفحه 119-125

رضا فرجی؛ فریدون سبزی؛ ایوب زرنشان؛ چمن مرادخانی


7. مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار

صفحه 137-149

مجید محمد صادق؛ مهدی عسکری بدوئی؛ مرتضی گرجی دوز؛ مصطفی دانشور؛ علیرضا کوچک زاده


8. بررسی تجربی بیماری‌زایی لیستریا ایوانووی در موش آزمایشگاهی

صفحه 151-158

رضا حکیمی آلنی؛ حمدالله مشتاقی؛ ایرج کریمی؛ عزیزالله ابراهیمی