اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 177
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 39

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 293
تعداد مشاهده مقاله 33677
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25157
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 8 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
درصد پذیرش 28 %