درصد پذیرش17

تعداد مقالات پذیرفته شده19

تعداد مقالات رد شده60

دو فصلنامه "میکروبیولوژی دامپزشکی" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منتشر می شود و به استناد نامه شماره 50538/3    تاریخ 91/3/6   کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری حائز رتبه علمی - پژوهشی می باشد. لذا اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی از قوانین مربوط به دسترسی آزاد به محتوای علمی نشریات (Open Access) تبعیت می نماید.

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-131 (بهار و تابستان) 

مقاله پژوهشی (اصیل)

1. بررسی ترکیبات شیمیایی، فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس برگ گیاه بومادران (Achillea millefolium) و مقایسه با آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های شیمیایی

صفحه 1-12

آسیه احمدی؛ مجید غلامی آهنگران؛ مصطفی فغانی؛ محمد سجاد انصاری چهارسوقی؛ زهرا صافی زاده